HR advies

!externe adviseur in huis

In kleinere bedrijven is er vaak geen of weinig ruimte voor een personeelsadviseur. De personele taken zijn binnen het MKB vaak ondergebracht bij een directeur, het hoofd financiën of de directie secretaresse “doet het er wel even naast”. Dat “even” blijkt in de praktijk vaak een tijdrovende en toch lastige klus. Waarom niet concrete problemen bespreken met,- of personeelszaken uitbesteden aan een professional?

Heb je  (tijdelijk) advies of hulp nodig met een onderwerp op het gebied van personeelszaken? Of wil je een keer sparren met een externe professional? Mijn jarenlange kennis en ervaring deel ik graag.

Enkele voorbeelden van onderwerpen waarbij ik kan helpen;

  • Basis personeelszaken opzetten
  • Sollicitatieprocedures
  • Recruitment
  • Ontwikkelen en implementeren van een passende HR cyclus
  • Verzuimmanagement
  • Schrijven van een (nieuw) Arbeidvoorwaardenregelement
  • Advies bij ontslag(en)
  • Maken van een team analyse of personeelsscan

Naast sparringpartner bied ik praktische ondersteuning met betrekking tot personeel. Denk bijvoorbeeld aan het voorbereiden en/of oefenen van resultaat- en/of ontwikkelingsgesprekken. Ook ben ik beschikbaar om als onafhankelijke derde aanwezig zijn te zijn bij ‘moeilijke’ gesprekken.

Samen werken, samen ontwikkelen, samen winnen? Bel mij voor meer informatie of voor een persoonlijke kennismaking.