Groepscoaching

!OUTPLACEMENT    |    !CONFLICTCOACHING

!OUTPLACEMENT

Komen er functies te vervallen? Zijn er mensen boventallig? Weet je niet welke functie of bedrijf beter bij je past? Weet je niet (meer) hoe je moet solliciteren? Wil je gericht solliciteren? 

Ik bied begeleiding bij het zoeken en vinden van een nieuwe passende baan. Je staat ten eerste stil bij het loslaten van je baan, de emoties die daarbij een rol spelen en onderzoekt waar je staat in je leven en werk, wat je wilt, kunt en hoe daar te komen. Daardoor zie je nieuwe perspectieven die je inspireren én weer nieuwe energie geven.

Voor wie

Outplacement is een groeps- coachtraject voor mensen die ondersteuning willen bij het zoeken en vinden van een nieuwe en passende functie.

Mijn werkwijze is kenmerkend omdat er altijd een relatie wordt gelegd tussen wat je wilt in je werk / leven en wie jij bent als persoon. Dat levert zelfkennis op die oplossingen biedt voor terugkomende patronen en vragen. Andere kenmerken: persoonlijk, inspirerend, empathisch en resultaatgericht.

We staan stil bij het verlies van je baan, de emoties die daarbij een rol spelen, je waarden, drijfveren, valkuilen en verlangens (wie ben ik). Vervolgens koppel je deze informatie aan gewenste functies, branches en bedrijfscultuur om helder te krijgen welke baan bij je zou passen (wat wil ik). Rekening houdend met je persoonlijke situatie, werk- en opleidingsachtergrond, je persoonlijkheid en je interesses wordt gefocust op concrete, realistische mogelijkheden voor werk (wat kan ik).

Het voeren van netwerkgesprekken, de voorbereiding op sollicitatiegesprekken, het maken van een curriculum vitae, het schrijven van een sterkte motivatie zijn enkele onderdelen van het outplacement traject.

!conflictcoaching

Op plaatsen waar mensen met elkaar samenwerken, kunnen conflicten ontstaan. Wanneer dat niet effectief wordt aangepakt heeft dat grote invloed. Het ‘vreet’ aan mensen, de productiviteit gaat omlaag, er kan groepsvorming plaatsvinden, de sfeer, de mentaliteit en gesprekken krijgen een negatieve lading, mensen kunnen ziek worden of nemen zelfs ontslag.

Hoe werkt conflictcoaching?

Concreet betekent het dat ik in een groep observeer wat er speelt en dat specifiek benoem en bespreek. Daarmee wordt de eigen situatie onderdeel van de training. Ik confronteer mensen met hun gedrag op een positieve en opbouwende wijze en stimuleer hen te veranderen wat beter kan. Daarbij geef ik concrete handvatten. Door middel van creatieve werkvormen kunnen mensen het zelf oefenen en in praktijk brengen. Zo maken we onderliggende patronen helder en bespreekbaar.

Mensen leren niet alleen dit conflict op te lossen, maar ook in de toekomst geschilpunten te bespreken zodat die minder vaak leiden tot een conflict.

Het traject

Gemiddeld duurt een traject voor conflictcoaching ongeveer 1 a 2 dagen; een snelle en effectieve aanpak van een conflict, zeker in vergelijking met een eventueel langlopend juridisch traject.

Voor wie?

Conflictcoaching is niet alleen voor bedrijven. Een conflict kan op meerdere plaatsen ontstaan.

Denk hierbij aan een conflict binnen de familie, bij een burenruzie of bij een sportvereniging kunnen de emoties hoog oplopen. Ook in deze situaties kan conflictcoaching (of bemiddeling) helpen om samen tot oplossingen te komen.

Laat een conflict niet te hoog oplopen, ik help je graag.