Assessments

Assessments worden ingezet voor de ontwikkeling van medewerkers en de werving- en selectie van kandidaten. Ze geven direct inzicht in gedrag en door de inzet van functieprofilering kunnen we heel helder in kaart brengen of het gedragsprofiel van een medewerker/kandidaat aansluit op de wens en behoefte van een organisatie. Hierin werk ik samen met een gecertificeerde partner; Sterk in bedrijf. We maken gebruik van de zowel de PPA-gedragsanalyse als de Functie Analyse van Thomas International.

PPA
De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) geeft inzicht in het werkgedrag van personen.

  • Wat zijn de werksterkten van de werknemer/kandidaat?
  • Sluiten deze werksterkten aan op het functieprofiel?
  • Welke gedragseigenschappen kunnen mogelijk een beperking vormen om succesvol te zijn?
  • Is de medewerker /kandidaat resultaatgericht?
  • Op welk gebied liggen de grootste uitdagingen?
  • Kan de werknemer/kandidaat met en middels mensen werken?
  • Wat is de meest effectieve manier om de werknemer/kandidaat te motiveren?
  • Kan de werknemer /kandidaat omgaan met werkzaamheden waarvoor oog voor detail vereist is?
  • Kan deze persoon succesvol functioneren in een technische, kwaliteits- of proceduregerichte rol?
  • Zal de werknemer/ kandidaat tot zijn of haar recht komen in een ondersteunende, dienstverlenende of specialistische rol?

Functie Analyse:
Functie Analyse geeft inzicht in welke gedragskenmerken vereist zijn voor de succesvolle invulling van een functie. De gedragseigenschappen van de werknemer/kandidaat worden vergeleken met de (nieuwe)functie-vereisten om te bepalen of er een match is.

PPA thomas